BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA, URBANISTYKA I EKONOMIKA

Budownictwo ma charakter produkcyjny, w związku z czym. prowadzona w jego ramach działalność oparta jest na zasadzie gospodarności i

Inny jest charakter architektury. Architektura łączy zadania praktyczne z twórczością artystyczną, stanowiąc zarówno element składowy kultury materialnej społeczeństwa, jak i dzieło sztuki, w którym wyraża się świadomość społeczna człowieka. Zgodnie z określeniem encyklopedii radzieckiej „…architektura jest sztuką wznoszenia budynków, budowli i ich zespołów, pełniącą jednocześnie rolę służebną w stosunku do społeczeństwa w zakresie jego potrzeb bytowych oraz ideowo-estetycznych” Tym samym architektura nie jest ani samym budownictwem, ani też wyłącznie sztuką. W architekturze zasadniczą rolę odgrywają trzy czynniki:

– 1) doskonałość techniczna i pożyteczność ekonomiczna, 2) funkcje użytkowe oraz 3) estetyka.

Architektura obejmuje zarówno zewnętrzne cechy budowli lub obiektu („styl”), jak i cechy wewnętrzne, które charakteryzują przestrzeń zamkniętą, zabezpieczoną od wpływów atmosferycznych i spełniającą określone zadania w stosunku do użytkowników w zakresie ich potrzeb materialnych i duchowych. W Związku Radzieckim — podobnie jak i u nas — obserwuje się ostatnio wielkie zainteresowanie nowoczesnymi formami architektury i eliminowanie zewnętrznej dekoracyjności na rzecz funkcjonalnej użyteczności budynków i mieszkań. Nasuwa się jednak pytanie, czy przy wielkoseryjnej budowie

– 1 Bolszaja sowietskaja encyklopedia, t. III, wyd. 2, Moskwa 1950 s. 190.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>