Efektywność postępu techicznego w praktyce

Ustalenie efektywności ekonomicznej podstawowych form rozwoju techniki stosowanych w budownictwie jest problemem niezmiernie złożonym, wymaga bowiem kompleksowego ujęcia.

W praktyce efektywność postępu technicznego oblicza się zazwyczaj podobnie jak efektywność inwestycji. Metoda ta nie jest błędna, ma jednak tylko ograniczone zastosowanie, mianowicie służy do ustalania efektywności zainwestowanych środków trwałych. Ustalenie efektów w zakresie substytucji materiałów i nowej technologii wymaga wykorzystania innych wzorów . Ograniczymy się jednak tylko do omówienia efektywności środków trwałych, ponieważ w produkcji budowlanej postęp techniczny polega przede wszystkim na mechanizacji, czyli na wprowadzaniu nowych środków trwałych.

Chcąc określić efektywność zastosowanej mechanizacji musimy ustalić stopień technicznego uzbrojenia pracy oraz wpływ tego uzbrojenia na wydajność pracy. Na poszczególnych budowach efektywność technicznego uzbrojenia pracy dla tych samych urządzeń czy maszyn może kształtować się odmiennie, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wielkości placu budowy, stopnia koncentracji produkcji budowlanej, częstotliwości i odległości przerzucania maszyn z budowy na budowę, zakresu produkcji pomocniczej, stopnia specjalizacji itp. Przyrost mocy sprzętu budowlanego jest — ogólnie biorąc — szybszy od wzrostu wydajności pracy. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być rozmaite, jednak najważniejszą rolę odgrywają tutaj niedociągnięcia organizacyjne na samym placu budowy. Niezbędna jest zatem umiejętność zorganizowania no-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>