Dachy

Jako element strukturalny budynków dachy spełniają dwie podstawowe funkcje: 1) nośną (statycznie czynną), przy czym obciążenie użytkowe określa się biorąc pod uwagę parcie wiatru, ciężar śniegu i wody (na dachach płaskich) oraz ciężar osoby chodzącej po dachu (remont, kominiarz) 2) izolacyjną, przy czym dach ma zapewnić izolację wnętrza zarówno pod względem termicznym, jak wilgotnościowym. Funkcje te podzielone są na ogół pomiędzy konstrukcję nośną dachu i pokrycie. Rodzaj pokrycia decyduje o koniecznym nachyleniu dachu. Przy pokryciach o mniejszej szczelności połać dachowa musi mieć większy kąt nachylenia, ponieważ chodzi o zapewnienie szybszego spływu wód opadowych. Natomiast na powłokach o dużej szczelności woda opadowa może zbierać się jak w wannie, nie przenikając do wnętrza budynku.

Można wyodrębnić następujące podstawowe typy dachów spadzistych: jednospadkowy („pulpitowy” rysunek 50a), dwu- spadkowy (rysunek 50b) oraz czterospadkowy (rysunek 50c). Istnieje ogromna liczba odmian i kombinacji rozmaitych form dachowych, które konstruowano w ciągu stuleci w rozmaitych warunkach klimatycznych, z rozmaitych materiałów budowlanych i w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowych. W Polsce np. występuje dach „naczółkowy” (rysunek 50d) i tzw. polski dach mansardowy (rysunek 50e). Jeżeli zachodzi konieczność oświetlenia przestrzeni poddasznej, to stosuje się tak zwane „lukarny” lub okna mansardowe (rysunek 50f).

Opisane tutaj pokrótce formy dachów spadzistych wywodzą się z drewnianych konstrukcji dachowych, zwanych więźbami. Więźby ciesielskie można podzielić na kilka podstawowych typów, pozwalających na tworzenie tysięcznych odmian i kombinacji. Niektóre z nich przedstawione zostały na rysunku 51.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>