Dzieła budownictwa

Wznoszenie budynków jest bardzo ważną dziedziną budownictwa, lecz bynajmniej nie jedyną. Dziełami budownictwa — w myśl naszej definicji — będą bowiem w równiej mierze takie budowle, jak drogi i mosty, linie kolejowe, zapory wodne, urządzenia melioracyjne czy kopalnie.

Z ekonomicznego punktu widzenia budownictwo jest działalnością produkcyjną, a zatem przyczynia się do wytwarzania dochodu narodowego. Dobra materialne wyprodukowane przez budownictwo, czyli nowe budowle, zalicza się do majątku trwałego ze względu na ich długowieczność i wartość. Są one ważnym elementem procesu inwestowania. Natomiast budownictwo remontowe, które nie polega na tworzeniu nowych wartości gospodarczych, lecz jedynie przyczynia się do podtrzymania żywotności istniejących, nie jest zaliczane do inwestycji.

Bez względu na to jednak, czy budownictwo ma na celu tworzenie nowych obiektów, czy też dokonywanie remontów, jest ono działem produkcji materialnej. Ustaleniem prawidłowych technicznych podstaw budownictwa zajmują się: technika budowlana i technologia materiałów budowlanych oraz nauki techniczne wchodzące w ich skład lub związane z nimi. Badaniem stosunków społecznych związanych z produkcją budowlaną zajmuje się ekonomika budownictwa.

W odróżnieniu od innych działów produkcji materialnej “budownictwo jest mocno powiązane z dziedziną sztuki, a więc z niematerialną nadbudową. Wynika to stąd, że w tej części środowiska człowieka, która nie jest stworzona przez przyrodę, lecz powstała sztucznie, najważniejszym elementem są budowle wszelkiego rodzaju. Budowle tworzą zewnętrzne ramy życia człowieka cywilizowanego i wywierają głęboki wpływ na kształtowanie się jego psychiki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>