Elementy konstrukcyjne budowli – dalszy opis

Podstawowym zadaniem konstrukcji nośnej jest oczywiście bezpieczne przejmowanie obciążeń użytkowych, czyli obciążeń związanych z użytkowaniem budowli zgodnie z jej przeznaczeniem. W budynku magazynowym obciążeniem użytkowym będzie ciężar składowanych towarów, w konstrukcji mostowej — ciężar pojazdów przejeżdżających przez most. Konstrukcja dachowa musi pozwolić na przejęcie obciążeń warstwy śniegu i parcia wiatru. Przytoczone przykłady świadczą o tym, że obciążenia użytkowe mogą być zmienne. Dlatego dla każdej konstrukcji trzeba z góry określić maksymalnie dopuszczalne obciążenie użytkowe, które może być przez nią bezpośrednio przejęte.

Elementy konstrukcyjne budowli mają ponadto także swój ciężar własny zależny od ich rozmiarów oraz od ciężaru właściwego materiału, z którego są wykonane. Tak więc zadaniem elementów konstrukcji nośnej jest przekazanie do gruntu, na którym budowla jest posadowiona, sił, które równają się sumie obciążeń użytkowych i ciężarów własnych wszystkich elementów ustroju budowlanego (rysunek 6). Poza tym elementy te muszą być tak wytrzymałe, by nie następowało ich odkształcenie (ugięcie, pęknięcie, złamanie itp.) pod wpływem sił występujących w czasie użytkowania.

Odrębnym zagadnieniem jest wytrzymałość elementów konstrukcji nośnej na działanie sił występujących w wyjątkowych wypadkach (jak trzęsienie ziemi, uderzenie pocisku, wybuch). Uwzględnienie wszystkich takich wypadków przy projektowaniu budowli przyczyniłoby się do powstania dodatkowych kosz- łość mechaniczną w stopniu wynikającym ze sposobu użytkowania. Na przykład od ścianki dzielącej dwa odrębne mieszkania wymaga się przede wszystkim izolacji akustycznej, zapewniającej spokojne ich użytkowanie. Mniejszą rolę odgrywa tutaj izolacja termiczna, jeżeli założymy, że sąsiadujące ze sobą mieszkania są w przybliżeniu jednakowo ogrzewane. Jednak niezależnie od zdolności pochłaniania dźwięków ściana taka musi być dostatecznie mocna, by wytrzymywała bez uszkodzeń uderzenia i wstrząsy. Wystarczy jednak, jeżeli posiada ona właściwości samonośne, to znaczy może udźwignąć swój własny ciężar.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>