Elementy konstrukcyjne budowli (Ustroje budowlane)

Nawet stosunkowo proste budowle składają się z dużej liczby różnorodnych elementów, które spełniają określone zadania w całości ustroju budowlanego. Zadania te można podzielić na grupy, a poszczególne elementy składowe budowli zaliczać do właściwych grup. Jak się jednak później przekonamy, podział taki nie zawsze będzie jednoznaczny, gdyż niektóre elementy składowe budowli spełniają jednocześnie kilka funkcji, nie zawsze należących do jednej tylko grupy.

Analizując poszczególne elementy składowe budowli według funkcji, możemy ustalić następujące trzy główne grupy elementów tworzących ustroje budowlane:

– 1. Elementy konstrukcji nośnej

– 2. Elementy wypełniające

– 3. Elementy wyposażenia

Przez elementy konstrukcji nośnej rozumiemy zespół części, których głównym zadaniem jest zapewnienie mechanicznej wy- trzymałości konstrukcji budowli na działanie sił wywołanych obciążeniem użytkowym, ciężarem własnym elementów budowli oraz innymi czynnikami (np. parciem wiatru, ciężarem śniegu, wstrząsami sejsmicznymi). Elementy należące do tej grupy określa się również jako elementy statycznie czynne (w odróżnieniu od elementów statycznie biernych, należących do drugiej grupy) lub też jako elementy konstrukcyjnej części budynku. W praktyce budowlanej stosowane jest również często określenie elementy stanu surowego (otwartego), choć nie odpowiada ono ściśle omawianemu przez nas pojęciu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>