Inne elementu projektu budowlanego

W celu ujednolicenia i zapewnienia czytelności rysunków budowlanych, a także zmniejszenia nakładu pracy kreślarskiej, stosuje się tak zwane oznaczenia umowne. Oznaczenia umowne są normatywnie ustalonymi symbolami (umownymi znakami rysunkowymi) powtarzających się części składowych budowli (belek, schodów, przedmiotów instalacyjnych itd.).

Na rysunkach budowlanych mogą być umieszczone krótkie objaśnienia. Zazwyczaj jednak istnieje konieczność dołączenia do rysunków specjalnego opisu technicznego.

Poza rysunkami i opisem technicznym w skład projektu wchodzą jeszcze takie dokumenty, jak obliczenie statyczne, kosztorys, zestawienie materiałów, zestawienie robocizny i ewentualnie inne potrzebne dokumenty objaśniające.

Ważną rolę objaśniającą odgrywają również rysunki przedstawiające całość lub części projektowanego obiektu, sporządzone za pomocą innych metod rzutowania, bowiem rzutowanie prostopadłe na trzy płaszczyzny, jest wprawdzie czytelne dla fachowca, nie daje jednak dostatecznie plastycznego wyobrażenia osobom, które nie nawykły do czytania rysunków technicznych.

Przestrzenne wyobrażenie przedmiotu ułatwiają metody rzutowania skośnego, które dzielą się na rzutowanie równolegle

(aksonometria, izometria) i zbieżne (perspektywa). Zostały one przedstawione na rysunku 5a, b i c.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>