Mechanika budowli

W budownictwie najważniejszymi interesującymi nas przykładami reakcji są: reakcja gruntu, na którym wznoszone są budowle, oraz reakcja podpór, na których spoczywają elementy konstrukcji budowlanych. Bowiem ostatecznym zadaniem wszelkich konstrukcji budowlanych jest sprowadzenie do ziemi wszystkich sił zewnętrznych działających na budowlę, przy zapewnieniu równowagi każdego elementu budowli z osobna oraz całej budowli w stosunku do gruntu, na którym ją wzniesiono.

Mechanika budowli jest nauką stosunkowo młodą. W całej pełni rozwinęła się dopiero w ciągu ostatnich 150 lat. Powstaje pytanie, jak dawni budowniczowie — mimo nieznajomości naukowej statyki — mogli podołać zadaniu polegającemu na wznoszeniu skomplikowanych konstrukcji.

Można to niewątpliwie przypisać intuicyjnemu wyczuciu zasad statyki czy też równowagi, które w mniejszym lub większym stopniu posiada każdy człowiek i które może być wydoskonalone przez obserwację przyrody oraz zdobyte doświadczenie. Co ciekawsze, ten intuicyjny zmysł równowagi łączy się z naszym poczuciem estetycznym. Brzydkie wydają się nam te konstrukcje, których ustrój przeczy zasadom statyki, a piękne — te, których kształty zapewniają odpowiednią statyczność i równowagę. W związku z gwałtownym tempem rozwoju techniki budowlanej i wprowadzeniem szeregu nowych, nieznanych poprzednio materiałów konstrukcyjnych, takich jak: stal, beton zbrojony, aluminium itd., powstaje obecnie bezwzględna konieczność opierania projektów większych budowli na naukowych podstawach mechaniki budowli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>