Metale – dalszy opis

Wadą stosowania stali w budownictwie jest jej wrażliwość na wysokie temperatury powstające w czasie pożaru. Istotnym mankamentem jest także występowanie korozji stali. Zjawisku temu zapobiega się przez nanoszenie na elementy stalowe powłok rdzochronnych, które co pewien czas muszą być odnawiane. Istnieją co prawda stale nierdzewne lub o malej wraź- liwości na korozję. Uzyskuje się je przez wprowadzanie do stali dodatków innych metali (np. niklu) i poddawanie jej specjalnym procesom produkcyjnym. Jednak cena takich rodzajów stali jest dotychczas zbyt wysoka, aby mogły one znaleźć zastosowanie w budownictwie jako stal konstrukcyjna.

Przy wykonywaniu elementów nośnych w konstrukcjach budowlanych stal wykorzystywana jest najczęściej w postaci profilów walcowanych (stal kształtowa) i blachy.

Stal kształtowa jest walcowana w znormalizowanych profilach kątowych, teowych, dwuteowych, ceowych i zetowych. Liczby dodawane do symbolu odpowiedniego profilu określają największą wysokość profilu w mm, np. dwuteownik, w którym odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami półek wynosi 240 mm, nosi znak I 240,

Profile specjalne są spawane z blach (tzw. blachownice), co pozwala na dobieranie optymalnych wymiarów wynikających z obliczeń statycznych. Łączenie, dokonywane dawniej za pomocą nitów i śrub, odbywa się obecnie coraz częściej za pomocą spawania elektrycznego lub acetylenowego. Rolę elementów nośnych w konstrukcjach spełniają nie tylko profile walcowane, lecz także rury stalowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>