Podział sieci kanalizacyjnych

W zależności od celu pobierania wody montuje się w miejscach jej czerpania rozmaite aparaty sanitarne, posiadające odpływ połączony z siecią kanalizacyjną. Najprostszy punkt pobierania wody musi być zaopatrzony w zlew żeliwny, fajansowy lub kamionkowy, służący jednocześnie jako zbiornik do wlewania wody zużytej, niefekalnej. W łazienkach montuje się umywalki rozmaitego typu, wanny lub brodziki (wanienki natryskowe i bidety). Miski ustępowe skośne lub proste są przeważnie fajansowe. Aparaty sanitarne muszą być połączone z przewodem kanalizacyjnym za pomocą tzw. syfonu, w którym zawsze utrzymuje się „korek wody” uniemożliwiający ulatnianie się wyziewów kanalizacyjnych.

Jeżeli ciśnienie sieciowe nie wystarcza do podniesienia wody na wysokość górnych kondygnacji (np. w budynkach wysokich), to zachodzi potrzeba lokalnego zwiększenia ciśnienia w sieci domowej. Można to osiągnąć umieszczając na poddaszu zbiorniki grawitacyjne, do których pompuje się wodę, lub też umieszczając w piwnicy zbiorniki ciśnieniowe (hydrofory). W hydroforach nad lustrem wody znajduje się poduszka sprężonego powietrza, którego ciśnienie jest uzupełniane włączającym się automatycznie kompresorem.

Sieci kanalizacyjne dzieli się na rozdzielcze i ogólnospławne. W systemie rozdzielczym istnieją odrębne sieci dla odprowadzenia wód opadowych (które mogą nawet być otwarte) oraz dla wody zużytej, gospodarczej i fekalnej.

W odróżnieniu od sieci wodociągowej domowa sieć kanalizacyjna nawodniona jest tylko okresowo (w czasie spuszczania ścieków) i nie pracuje pod ciśnieniem, ponieważ ścieki spływają wyłącznie pod wpływem grawitacji. Z tych względów wytrzymałość rur i szczelność połączeń może odpowiadać niższym wymaganiom. Piony kanalizacyjne wykonuje się na ogół z rur żeliwnych, lecz już od dawna stosowane są także inne rodzaje rur, jak kamionkowe i azbesto-cementowe.

W większych budynkach instalacja wodna musi zapewniać zaspokojenie nie tylko potrzeb konsumpcyjnych, sanitarnych i gospodarczych, lecz również potrzeb wynikających z zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>