Poziome elementy strukturalne

W konstrukcjach szkieletowych, o których była mowa w poprzednim rozdziale, najczęściej spotykanymi — obok rygli — elementami poziomymi są belki nad otworami w ścianach (czyli tak zwane nadproża) oraz belki i płyty stropowe.

Nadproża mogą być belkami prostymi na dwóch podporach i belkami ciągłymi, dwu- i więcej przęslowymi.

W tradycyjnym budownictwie ceglanym nadproża robione przeważnie z walcowanych dźwigarów dwuteowych lub innych. Obecnie stosuje się powszechnie w tym celu belki żelbetowe, przy czym są to często belki prefabrykowane, które mają znormalizowane wymiary i przekrój w kształcie litery L, co pozwala na łatwe oblicowanie cegłą lub innym materiałem.

Strop belkowy najprostszego typu można zbudować z belek (np. drewnianych) ułożonych gęsto jedna obok drugiej. Układ taki jest jednak bardzo nieekonomiczny, gdyż pochłania duże ilości materiału i ma nośność przekraczającą normalne wymagania. Dlatego stropy lżejsze najprostszego typu konstruowane są z belek rozstawionych w regularnych odstępach na belkach tych układa się pomost z desek. Rozstaw belek musi być dobrany tak, aby wytrzymałość desek była dostosowana do występujących momentów z obciążenia użytkowego (rysunek 45a). Tego rodzaju drewniany strop belkowy nadaje się tylko do budynków prymitywnych, a to m. in. wskutek nieszczelności pomostu i jego akustyczności. Ulepszony typ stropu drewnianego, stosowany powszechnie w budownictwie mieszkaniowym do początku XX wieku, przedstawiony został na rysunku 45b. Jest to tzw. strop listwowy ze „ślepym pułapem” z surowych desek ułożonych na listwach przybijanych do boków belek. Na „ślepym pułapie” umieszczana jest warstwa piasku czy żużlu lub polepa z gliny i trocin. Warstwa ta służy jako skuteczna ochrona akustyczna i warstwa ocieplająca. Od spodu przybita jest do belek podsufitka (np. trzcinowa mata przymocowana do surowych desek, na którą nakłada się tynk sufitowy). Deski pomostu podłogowego, czyli tzw. ślepa podłoga, przybite są do „legarów”, tj. belek drewnianych lub grubych desek, ułożonych w poprzek belek stropowych. Do ślepej podłogi przybija się podłogę czystą, z wybranych desek struganych na gładko lub z deszczułek posadzkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>