Produkcja cementu

Stosując różne składniki można uzyskać cementy o różnorodnych właściwościach. Na przykład cement hutniczy wytwarzany przy dodatku żużla granulowanego jest bardziej odporny na agresywne działanie chemiczne środowiska (np. wody morskiej).

Cementy szybkosprawne marki 400 produkuje się dla budów, na których konieczne jest bardzo szybkie osiągnięcie pełnej wytrzymałości. Są to więc cementy szybko trwardniejące.

Do celów dekoracyjnych produkuje się cement biały, potrzebny np. do produkcji sztucznego kamienia. Produkcja cementu ma wyłącznie charakter wielkoprzemysłowy w odróżnieniu od produkcji spoiwa wapiennego i gipsowego, które może być wytwarzane w małych zakładach, a nawet w sposób połowy.

Cement ma ograniczony okres składowania, gdyż po upływie kilku miesięcy „wietrzeje” i traci wytrzymałość. Ponadto musi być starannie chroniony przed wilgocią.

W ostatnich latach wprowadza się coraz szerzej bezworkowy transport cementu. Stosując ten system wsypuje się cement do specjalnych wagonów lub samochodów transportowych i przewozi bądź do stacji przesypowych, bądź też bezpośrednio na wielkie budowy, posiadające swoje pojemniki (silosy) na placu budowy. System hezworkowego transportu cementu usprawnia pracę i pozwala na uzyskanie ogromnej oszczędności papieru.

Dalszym krokiem prowadzącym do ulepszenia gospodarki cementem jest oddzielenie procesu przemiału od procesu wypalania klinkieru. Klinkier jest produktem trwałym o nieograniczonym czasie składowania i może być transportowany otwartymi wagonami, gdyż nie jest wrażliwy na wilgoć. Pozwala to na lokalizowanie produkcji kilinkieru w pobliżu naturalnych złóż surowcowych i terenów zasobnych w paliwo i energię. Natomiast stacje przemiałowe mogą być lokalizowane tam, gdzie występuje duże zużycie cementu, tzn. w centrum zagłębi budowlanych, co pozwala na dostarczanie cementu w specjalnych samochodach wprost z przemiałowni na poszczególne budowy. W Polsce system ten został zastosowany po raz pierwszy w Warszawie (stacja przemiałowa na Żeraniu). Zbudowanie stacji przemiałowych dla wielkich zagłębi budowlanych i zorganizowanie stacji przesypowych dla rejonów o mniejszej koncentracji placów budowy pozwoli w przyszłości całkowicie wyeliminować przestarzały już dzisiaj system wysyłki cementu z wytwórni w opakowaniu workowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>