Przegrody – dalszy opis

W budownictwie tradycyjnym cegła była materiałem uniwersalnym i służyła do budowy wszelkiego rodzaju przegród zewnętrznych i wewnętrznych. Uniwersalne stosowanie cegły wpływało na znaczne uproszczenie zaopatrzenia materiałowego budowy, przyczyniało się jednak również do pokaźnego zwiększenia ciężaru budynków i dużego zużycia robocizny. Współczesna technika budowlana idzie wyraźnie w kierunku wykorzystania materiałów i elementów specjalnych, dostosowanych do spełniania niewielu funkcji. Wprowadzając w razie potrzeby kombinację kilku materiałów’ specjalnych można je przystosować do odgrywania roli elementów wielofunkcyjnych.

Tendencja ta występuje wyraźnie przy budowie przegród wewnętrznych, zwłaszcza nienośnych ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami. Już kilkadziesiąt lat temu zaczęto stosować w tym celu lekkie elementy gipsowe, tzw. dyle gipsowe. Do budowy lekkich przegród używa się też wszelkiego rodzaju płyt (sklejka, suchy tynk gipsowy, płyty pilśniowe itd.) przymocowanych do lekkich szkieletów drewnianych lub metalowych.

Przenikania ciepła nie trzeba uwzględniać w przegrodach, które dzielą pomieszczenia o niewielkiej różnicy temperatur (do 4 °C). Tak jest np. w sąsiadujących mieszkaniach w domu ogrzewanym centralnie. Jednak już ściana dzieląca mieszkanie od wyziębianej klatki schodowej powinna mieć dostateczną izolacyjność cieplną. Jeśli chodzi o ściany zewnętrzne, to przepisy wymagają obliczenia termicznego przy założeniu, że rozpiętość pomiędzy temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną wynosi 38 CC (czyli przy założeniu, że zewnętrzna temperatura zimowa wynosi — 20°, a temperatura pokojowa +18 °C). Prawidłowa budowa przegród stała się przedmiotem szczególnej uwagi techniki budowlanej od czasu szerokiego rozpowszechnienia się budownictwa betonowego, umożliwiającego wznoszenie stosunkowo bardzo cienkich przegród nośnych z wysokowytrzymałego betonu, który w dodatku pozwala na większe przenikanie ciepła niż przegrody tradycyjne. Wartość izolacyjną betonu można zwiększyć przez zastosowanie znanych nam już metod. Beton lekki ma jednakże mniejszą wytrzymałość i dlatego ściany, które są z niego wykonane, muszą być odpowiednio grubsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>