Rodzaje drewna

Drewno z drzew liściastych jest na ogół ściślejsze, mimo wyraźnie rysującej się struktury wewnętrznej, twardsze i mniej wilgotne. Z tych względów służy przeważnie jako materiał do wyrobów stolarskich oraz jako oklejka dekoracyjna (pocięte na tzw. fornir). Natomiast drewno z drzew szpilkowych służy jako materiał do robót ciesielskich, a także do wyrobów stolarskich przeznaczonych do malowania (np. okna i drzwi).

Stosując drewno zwraca się dużą uwagę na odpowiednią regulację jego wilgotności, określanej procentowo w stosunku do wagi drewna całkowicie wysuszonego. Naturalną wilgotność drewna można zredukować do 13%> przez suszenie na powietrzu. W ten sposób nie osiąga się jednak wilgotności dopuszczalnej w procesie produkcyjnym i w użytkowaniu. Dlatego drewno powietrzno-suche wymaga dodatkowego suszenia w pomieszczeniach ogrzanych i zamkniętych, lecz wentylowanych. Proces ten można przyspieszyć przez sztuczne suszenie w suszarniach, gdzie temperatura środowiska dochodzi do 105 °C.

Drewno okrągłe przeciera się w tartakach na deski i kra- wędziaki (kantowiznę) o grubości i wymiarach znormalizowanych, po czym następuje sortowanie przetartego materiału (tarcicy) na odpowiednie klasy, przesądzające o jego przydatności do rozmaitych celów.

Przed wbudowaniem drewno powinno być poddane zabiegom konserwacyjnym, zabezpieczającym przed grzybem i szkodnikami. Nasycanie środkami grzybobójczymi następuje w kąpielach, przez smarowanie powierzchniowe lub pod ciśnieniem. W wyjątkowych tylko wypadkach zabezpieczenie przed grzybem powinno być wykonane już po wbudowaniu elementu. Istnieje również możliwość zwiększenia odporności ogniowej drewna przez nasycanie substancjami uodporniającymi lub przez malowanie farbami ognioodpornymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>