Różne przedsiębiorstwa i ich praca

Przedsiębiorstwa ogólnobudowlane (np. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 1) wykonują roboty inwestycyjne lub zajmują się realizacją całości budownictwa miejskiego i osiedlowego o charakterze nieprzemysłowym (budownictwo mieszkaniowe, administracyjne, oświatowe, socjalne itp.). Resorty nie posiadające własnych przedsiębiorstw tego typu mogą zlecać tym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym wykonanie mniejszych obiektów przemysłowych, komunikacyjnych, handlowych itp. o ile ich konstrukcja jest zbliżona do konstrukcji budynków miejskich i o ile nie wymagają one skomplikowanego montażu maszyn i urządzeń.

Przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego (np. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego) wykonują roboty inwestycyjne związane z budową lub rozbudową wielkich i średnich zakładów przemysłowych i innych o podstawowym znaczeniu gospodarczym.

Przedsiębiorstwa specjalistyczne (w resorcie budownictwa) wykonują roboty specjalistyczne zarówno w zakresie budów- nictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego. Dzielą się one na przedsiębiorstwa:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>