Usprzętowienia

— zmechanizowania,

— mocy sprzętowej.

Wskaźnik usprzętowienia jest to stosunek procentowy wartości sprzętu budowlanego zastosowanego na budowie (w przedsiębiorstwie, zjednoczeniu) do ogólnej wartości robót wykonywanych w ciągu roku planowego. Wskaźnik usprzętowienia w Polsce wynosi średnio (w zależności od charakteru budownictwa) 9—70%. Wskaźnik ten może stanowić podstawę oceny stopnia zmechanizowania robót na danej budowie, o ile sprzęt jest we właściwy sposób dobrany, zastosowany i eksploatowany.

Wskaźnik zmechanizowania jest to procentowy stosunek wielkości robót wykonywanych za pomocą maszyn do ogólnej wielkości robót. Wskaźnik ten określa stopień zmechanizowania poszczególnych operacji, a nie całych procesów produkcyjnych (np. mieszania betonu, a nie całokształt robót betonowych).

Wskaźnik -mocy sprzętowej jest to wielkość mocy silników zainstalowanych maszyn przypadająca na jednego zatrudnionego robotnika. Wskaźnik ten pozwala na oceną stopnia zastąpienia pracy ręcznej przez pracę maszyn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>