Wady systemu sztabowo-liniowego:

— możliwość powstawania sporów kompetencyjnych między kierownikami komórek produkcyjnych i sztabowych (w razie nieokreślenia w sposób jednoznaczny zakresu kompetencji i odpowiedzialności kierowników sztabowych),

— przekazywanie poleceń kierowników sztabowych za pośrednictwem kierowników produkcyjnych, co przy nieodpowiednich kwalifikacjach tych ostatnich może powodować zniekształcenie treści poleceń i wydłużać drogę przebiegu polecenia.

Układ sztabowo-liniowy ulega w praktyce rozmaitym modyfikacjom w zależności od zmiany warunków. Im szerszy jest zakres kompetencji sztabowych, tym bardziej układ zbliża się do systemu funkcjonalnego. Natomiast ograniczenie zakresu działania komórek sztabowych zbliża układ sztabowo-liniowy do układu liniowego.

Funkcje poszczególnych wydziałów objętych powyższym schematem sprowadzają się do wykonywania następujących czynności:

– W wydziale ekonomicznym:

— ustalanie przesłanek polityki gospodarczej przedsiębiorstwa,

— analiza zleceń pod względem charakteru przyszłej produkcji i jej asortymentów,

— analiza rynku pracy pod względem zasobów sił wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>