Wiadomości z dziedziny technologii materiałów budowlanych

Omawiając zagadnienie statyki budowli i wytrzymałości materiałów budowlanych dążymy do wyjaśnienia sposobu działania sił i momentów w konstrukcjach budowlanych. Podane w niniejszym rozdziale przykłady rachunkowego i graficznego rozwiązywania prostych zadań statycznych stanowią materiał uzupełniający. Dla ich zrozumienia wystarczą wiadomości z zakresu fizyki i matematyki wyniesione ze szkoły średniej. Umiejętność rozwiązywania tego rodzaju zadań nie stanowi integralnej części wiedzy potrzebnej ekonomiście budownictwa, natomiast czytelnikowi bliżej zainteresowanemu techniczną stroną budownictwa pozwoli na lepsze zrozumienie sposobu myślenia technika rozpatrującego problemy z dziedziny statyki budowli. Należy jednak podkreślić, że przepracowanie przykładów nie zapewnia możności samodzielnego obliczania elementów konstrukcyjnych. '

Od ekonomisty nie wymaga się oczywiście również umiejętności wykonywania rysunków budowlanych. Natomiast umiejętność odczytywania planów i rysunków budowlanych powinna być przez niego opanowana w stopniu pozwalającym na uzyskanie ogólnego pojęcia o charakterze przedstawionego przedmiotu i przeznaczeniu danego dokumentu technicznego.

Wiadomości z dziedziny technologii materiałów budowlanych oraz wiadomości dotyczące najważniejszych konstrukcji i elementów budowli powinny być przede wszystkim podstawą do współdziałania z technikiem przy wyborze rozwiązań technicznych najefektywniejszych pod względem ekonomicznym. W budownictwie występuje duża różnorodność materiałów i konstrukcji, za których pomocą można rozwiązać to samo zadanie użytkowe. Proponowanie rozwiązań przydatnych pod względem technicznym jest zadaniem technika. Ekonomista powinien być przygotowany do ustalenia prawidłowych metod oceny walorów ekonomicznych tych rozwiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>