Wyroby chemiczne stosowane w budownictwie

Trudno dzisiaj przewidzieć, kiedy i w jakim stopniu tworzywa sztuczne będą spełniały w budownictwie rolę materiałów konstrukcyjnych. Na razie przemawiają przeciwko temu: ich wysoka cena oraz brak dostatecznego rozeznania co do ich ognioodporności i trwałości. Istnieje obawa, że w wypadku tworzyw sztucznych procesy „zmęczenia” czy „starzenia się” mają szybszy przebieg niż w wypadku innych materiałów. Nie jest to zjawiskiem groźnym, jeżeli chodzi o elementy wyposa- żenią wewnętrznego i instalacyjne, które w czasie użytkowania budynków podlegają częstym wymianom, ma jednak znaczenie przy rozpatrywaniu przydatności tych materiałów do wznoszenia nośnych elementów budowli.

Tworzywa sztuczne są stosowane szeroko do produkcji wszelkiego rodzaju izolatorów. Tworzywa o strukturze gąbczastej i wyjątkowo niskim ciężarze objętościowym (styropian, iporka, neopren itd.) są znakomitymi izolatorami cieplnymi i akustycznymi. Natomiast do produkcji izolatorów elektrycznych nadają się szczególnie igelit i winidur.

– 2 wyrobów przemysłu chemicznego stosowanych w budownictwie trzeba wreszcie wymienić farby, lakiery i kleje. Również w tej dziedzinie ostatnie lata przyniosły wiele zmian i nowości. Obok tradycyjnych farb klejowych i lakierów pokostowych coraz szerzej stosuje się farby na spoiwach syntetycznych, farby emulsyjne oraz lakiery na żywicach sztucznych. Nadają one dużą odporność malowanej powierzchni i zapewniają trwałość koloru. Nowoczesne kleje syntetyczne zaczynają odgrywać rolę połączeń w węzłach konstrukcyjnych. Są one ponadto stosowane powszechnie do mocowania przewodów instalacyjnych, okładzin itd., co poważnie wpływa na zmniejszenie pracochłonności wielu robót.

Syntetyczne kity uszczelniające, zachowujące swoją plastyczność przez wiele lat, służą do uszczelniania zewnętrznych spoin pomiędzy płytami okładzin elewacyjnych.

Wszystko to wskazuje, że przemysł chemiczny stanie się w bliskiej przyszłości jednym z podstawowych przemysłów zaopatrujących budownictwo na równi z przemysłem mineralnym, drzewnym i metalurgicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>