ZAMOCOWANIE SZTYWNE CZ. II

W odróżnieniu od prętów, których długość znacznie przeważa nad pozostałymi dwoma wymiarami, „płytami” nazywamy także elementy nośne, których rozmiary krawędzi tworzących główną płaszczyznę są znacznie większe od grubości. Pręty i płyty mogą pracować jak belka na ugięcie, jak słup — na ściskanie itd.

W dotychczasowych rozważaniach jest ciągle mowa o siłach i momentach zewnętrznych działających na elementy konstrukcyjne budowli oraz o warunkach równowagi sił i momentów zewnętrznych. Działanie sił i momentów zewnętrznych wywołuje w elementach nośnych stany naprężeń polegających na ściskaniu, rozciąganiu, gięciu itd. W związku z tym powstaje zagadnienie działania sił i momentów wewnętrznych, tzn. wewnątrz materiału, z którego wykonano dany element nośny. Powinny one być dostatecznie duże, aby naprężenia materiału nie zagrażały stanowi równowagi. Tym zagadnieniem zajmuje się nauka o wytrzymałości materiałów, o której będzie mowa później. Tutaj należy tylko jeszcze wspomnieć o dalszych rodzajach naprężeń poza zginaniem, ściskaniem i rozciąganiem. Należą do nich: wyboczenie (występujące w bardzo smukłych elementach nośnych pod wpływem ściskania osiowego), ścinanie (wywołane działaniem dwóch sił przeciwnych, działających w płaszczyznach blisko siebie położonych) i wreszcie skręcanie (wywołane momentami przeciwskrętnymi).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>