Zasada konstrukcji wielu stropów prefabrykowanych

Zasada konstrukcji wielu stropów prefabrykowanych — tzn. betonowanych w wytwórni betonów i przewożonych na plac budowy w stanie gotowym do montażu — przypomina tę, na której oparta jest konstrukcja stropu DZ przedstawionego na rysunku 48. Strop ten wykonuje się z gotowych belek żelbetowych o kształcie odwróconej litery T, które umieszczane są w regularnych odstępach na murze, oraz z pustaków betonowych lub żużlobetonowych, które układane są na dolnych pasach tych belek. Na ten strop, zrobiony na sucho i bez deskowania, wchodzą robotnicy, którzy zalewają szpary między belkami i pustakami płynną zaprawą betonową, spajającą strop w jedną całość i zapobiegającą tzw. klawiszowaniu. Spód stropu może być tynkowany, a na wierzchu układa się warstwę jastrychu i posadzkę.

Zastosowanie stropów prefabrykowanych przyczynia się do uzyskania ogromnych korzyści: 1) czas budowy ulega znacznemu skróceniu, ponieważ odpada konieczność wielodniowego oczekiwania na stwardnienie betonu przed podjęciem robót przy górnej kondygnacji 2) układanie stropu może być dokonywane w zimne dni, kiedy betonowanie na budowie jest wykluczone 3) roboty wykończeniowa mogą być prowadzone w kondygnacji, na którą kładziony jest strop, co przy stropach wylewanych „na mokro” nie wchodzi w rachubę, ponieważ las stempli nie pozwala na poruszanie się w pomieszczeniu położonym pod betonowanym stropem.

Jeszcze dalej posunięta jest prefabrykacja w wypadku płyt stropowych (rysunek 49). Bardzo rozpowszechnione są płyty wielootworowe lub wielokanałowe, których dolna i górna powierzchnia przygotowana jest do tynkowania lub ułożenia podłogi. Otwory przebiegające przez całą płytę zmniejszają jej ciężar do tego stopnia, że płyta o szerokości ponad 1 m i długości równej głębokości traktu waży 2—3 tony i może być podniesiona za pomocą podnośnika o średnim udźwigu. Z uwagi na konieczność zaczepienia lin dźwigowych płyty takie muszą być zaopatrzone w haki, które odcina się palnikiem po ułożeniu płyt na miejscu. Wymiary tych płyt pozwalają na przykrycie normalnych pomieszczeń mieszkalnych niewielką liczbą płyt (2 do 4 sztuk). W budownictwie wielkopłytowym wielkość płyt stropowych odpowiada całemu pomieszczeniu, jednak wskutek ich większej wagi potrzebne są odpowiednio większe podnośniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>