Aparaty gazowe

Aparatami gazowymi są przede wszystkim kuchenki gazowe dwu lub więcej płomienne (ewentualnie z piekarnikiem) oraz piecyki kąpielowe do ogrzewania przepływającej wody. Piecyki „wieloczerpalne” pozwalają na zasilanie kilku miejsc poboru ciepłej wody i zapalają się automatycznie po rozkręceniu zaworu czerpalnego. Montowanie aparatów gazowych w pokojach mieszkalnych i sypialnych jest zakazane. Większe palniki gazowe muszą posiadać odprowadzenie do przewodów dymowych, a pomieszczenia, w których są zmontowane, muszą posiadać kubaturę wynoszącą co najmniej 8 m3 i wentylację grawitacyjną.

W domach nie posiadających instalacji gazowej do zaopatrzenia w ciepłą wodę mogą służyć węglowe piecyki kąpielowe ustawiane w łazienkach (tzw. kolumienki) lub podgrzewacze wężowe w kuchniach węglowych połączone z boilerami, w których podgrzewana woda jest magazynowana.

W niektórych wypadkach stosuje się centralną dostawę ciepłej wody do mieszkań. Do jej podgrzewania może wówczas służyć specjalny kocioł lub też czynnik grzejny pochodzący z sieci zdalaczynnego ogrzewania centralnego (czynnik ten podgrzewa wodę zawartą w wymiennikach). Ten ostatni system stosuje się zwłaszcza wtedy, gdy czynnik grzejny jest dostarczany z elektrociepłowni. Pozwala to na częściowe wykorzystywanie pary odlotowej również w okresie letnim, kiedy ogrzewanie jest nieczynne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>