BUDOWNICTWO INWESTYCYJNE I REMONTOWE CZ. II

Zakres remontu obiektów budowlanych jest w dużym stopniu zależny od jakości budownictwa nowego, inwestycyjnego. Brakoróbstwo i zbyt daleko idące oszczędności w nowym budownictwie pociągają za sobą konieczność przeprowadzenia remontu po krótkim czasie. Jest to niezmiernie ważny problem ekonomiczny. Powstaje bowiem pytanie, czy warto budować tandetnie, by po pewnym okresie przeprowadzać liczne i kosztowne remonty. Założenie polegające na ponoszeniu niskich nakładów inwestycyjnych i wysokich kosztów związanych z kapitalnymi remontami J. Hryniewiecki określa jako ,,straszny nonsens ekonomiczny”. Sprawa jest jednak skomplikowana, bowiem niecelowe i nieekonomiczne może być nie tylko budownictwo tandetne, lecz także budownictwo obliczone na stulecia, wymagające zużycia dużej ilości materiałów o różnym okresie wytrzymałości. Materiały powinny być dobierane tak, ażeby niszczyły się mniej więcej w jednym czasie. W wypadku zbyt długotrwałego istnienia budynku zużywają się one nierównomiernie, oo pociąga za sobą konieczność przeprowadzania częstych remontów.

Wzrastające zadania inwestycyjne, określone w planach inwestycyjnych, muszą być skorelowane z możliwościami wykonawstwa inwestycyjnego. Realizacja całego szeregu inwestycji zaplanowanych na dany rok natrafia na trudności, ponieważ wzrostowi inwestycji lub potrzeb inwestycyjnych nie towarzyszy odpowiedni wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw wykonawczych. Wynika to z faktu, że potrzeby są zawsze większe od możliwości ich realizacji. Toteż konieczne jest uprzednie zbilansowanie zadań inwestycyjnych z możliwościami wykonawstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>