Przedmioty założenia inwestycyjnego

Zagadnienie dokumentacji prawnej jest w praktyce często nie doceniane przez inwestorów. Wskutek tego zdarza się niejednokrotnie, że mimo posiadania dokumentacji technicznej nie mogą oni przystąpić do realizacji inwestycji, ponieważ Bank Inwestycyjny nie notyfikuje umowy o wykonawstwo.

Rozpoczynając starania o dokumentację prawną należy przede wszystkim stwierdzić, na kogo zapisany jest tytuł własności nieruchomości, w którą zamierzamy inwestować. Przy wyborze nieruchomości obowiązuje zasada, że zamierzenia inwestycyjne trzeba lokalizować w obrębie terenów zapisanych na inwestora bezpośredniego. Dopiero wtedy, gdy się okaże, że własny teren jest niewystarczający lub nieodpowiedni, należy wyszukać odpowiednią nieruchomość, która stanowi własność państwową i znajduje się możliwie najbliżej własnych terenów. Jeżeli również wśród terenów państwowych nie ma właściwego obiektu, inwestor może się ubiegać o przyznanie terenów stanowiących własność prywatną. W takim wypadku postępuje się zgodnie z postanowieniami ustawy o wywłaszczeniu nieruchomości.

Dalszymi podstawowymi dokumentami składającymi się na dokumentację inwestycyjną są założenia i projekt inwestycji. Założenia inwestycji określają docelowy program inwestycyjny oraz charakter i zakres zamierzenia inwestycyjnego, niezależnie od liczby zadań inwestycyjnych objętych tym zamierzeniem, jak również od okresu jego realizacji. Założenia inwestycji opracowuje się w oparciu o generalną koncepcję rozwoju danej gałęzi lub regionu gospodarczego.

Ustalenie założeń ma pozwolić na podjęcie prawidłowej decyzji gospodarczej w zakresie realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Przedmiotem założenia inwestycyjnego jest określenie:

— zakresu inwestycji,

— stosowanej technologii,

— poziomu techniki,

— innych podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych charakteryzujących zamierzenie inwestycyjne,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>