Drzwi, schody i rampy

Drzwi dwuskrzydłowe są podobnie okuwane jak drzwi pojedyncze, natomiast w drzwiach wieloskrzydłowych istnieje wiele różnorodnych możliwości otwierania. Do czasowego łączenia dwóch sal używa się np. drzwi w układzie „harmonijkowym”. Drzwi suwane projektuje się tam, gdzie brak miejsca na ich uchylanie, przy czym skrzydła mogą się przesuwać na zewnątrz ściany lub chować się w szparze pomiędzy dwiema ściankami.

Jeżeli drzwi służą jednocześnie jako otwór oświetlający, to mogą być częściowo lub całkowicie szklone. Drzwi balkonowe szkli się co najmniej do wysokości parapetu okiennego.

Stolarkę drewnianą chroni się przed wilgocią przez malowanie olejne i lakierowanie pokostem. Jedynie stolarkę luksusową wykonuje się z wytrzymałego drewna liściastego i pozostawia w kolorze naturalnym, powlekając ją bezbarwną politurą.

Jeżeli w budynku istnieją rozmaite poziomy użytkowania (piętra), to zachodzi konieczność stworzenia pomiędzy nimi wygodnej drogi komunikacyjnej. Może to być gładka pochylnia (co przy odpowiednim spadku pozwala również na przemieszczanie pojazdów lub przetaczanie przedmiotów), schody (wygodniejsze dla przejścia pieszego) i wreszcie — drabina. W budownictwie stosuje się drabiny tylko w celu zapewnienia wej- ścia do rzadko uczęszczanego pomieszczenia podrzędnego. Służą one także jako przejścia awaryjne, np. na wypadek pożaru.

W wypadku przedstawionym na rysunku 56 połączono pochylnią lub schodami poziomy A i B o danej różnicy wysokości h. Jak łatwo stwierdzić, długość I rzutu poziomego jest wówczas pochodną wybranego kąta nachylenia drogi skośnej, przy czym stosunek h/l równa się tangensowi tego kąta.

Na rysunku 56b pokazany został szczegół stopnia z wpisaniem stosowanych na ogół granicznych wymiarów wysokości i długości stopnia uchodzącego za wygodny.

Powierzchnia nastopni powinna być obłożona materiałem trudno ścieralnym. Może to być kamień, lastrico, okładzina gumowa lub twarde drewno. Podstopień ma znaczenie raczej dekoracyjne. Dopuszczalne jest pod pewnymi warunkami również całkowite pominięcie podstopni i pozostawienie ażuru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>