Elementy wyposażenia

Mówiąc o wyposażeniu budynków mamy na myśli na ogół cały zespół elementów objętych tzw. robotami wykończeniowymi. Są to elementy nie wchodzące w skład ustroju konstrukcyjnego budynku, określanego także jako stan surowy.

O ile stan surowy przesądza o trwałości budynku, jego ogólnym układzie funkcjonalnym i wyrazie architektonicznym, o tyle wyposażenie ma decydujące znaczenie dla jego wartości użytkowej i dla oceny tej wartości przez samych użytkowników. Przez wybór materiałów' i sposobu wykonania elementów wyposażenia rozstrzyga się dopiero, czy budynek będzie skromny czy luksusowy. Do elementów wyposażenia można wliczać wyposażenie instalacyjne, które jednak dla jasności wykładu omówimy odrębnie. Obecnie zajmiemy się przede wszystkim okładzinami podłogowymi i ściennymi oraz elementami o charakterze dekoracyjnym.

O materiałach podłogowych już mówiliśmy, a więc nie ma potrzeby powtarzania szczegółów technologicznych. Ogólne wymagania stawiane podłogom sprowadzają się do następujących:

– 1) wytrzymałość na ścieranie (decydująca o trwałości podłogi)

– 2) złe przewodnictwo ciepła dla podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania (aby podłoga nie była odczuwana jako „zimna”)

– 3) łatwość utrzymania czystości i konserwacji

– 4) nieuciążliwość (np. pod względem zapachów, akustyki).

Wymagania powyższe stoją częściowo we wzajemnej sprzeczności, np. najlepiej zmywalne są podłogi z płytek glazurowych, terakoty itd. Jednocześnie jednak podłogi te są do tego stopnia zimne i niekorzystne pod względem akustycznym, że nie nadają się do pomieszczeń mieszkalnych. Mogą one być stosowane tylko w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie przebywa się krótko, lub w miejscach pracy (laboratoria, sklepy artykułów żywnościowych itd.), gdzie pracujący znajdują się w stałym ruchu. Jednak także i wtedy miejsca stałego przebywania muszą otrzymać zabezpieczenie przed zimnem. Inaczej przedstawia się sprawa z podłogami miękkimi, które najlepiej pochłaniają dźwięki, lecz budzą najwięcej zastrzeżeń higienicznych, gdyż trudno je utrzymać w czystości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>