Metale w budownictwie

Gładkie i faliste blachy stalowe stosowane są w budownictwie także do pokryć dachowych i ścian. Dla ochrony przed korozją powleka się blachy stalowe innymi metalami. Powszechnie stosuje się np. blachy ocynkowane.

Z elementów niekonstrukcyjnych wykonywanych ze stali należy wyliczyć okna stalowe oraz ościeżnice i ramy drzwiowe. Ościeżnice stalowe wprowadza się ostatnio również w budownictwie mieszkaniowym, gdyż pozwala to na zaoszczędzenie znacznych ilości drewna i zapewnia dużą dokładność wymiarową i dobre zamocowanie drzwi w lekkich ścianach działowych.

Główną dziedziną zastosowania aluminium w budownictwie są dotychczas elementy obramowań oraz skrzydeł drzwiowych i okiennych. Próby wprowadzenia aluminium do konstrukcji nośnych natrafiają na przeszkodę w postaci zbyt wysokiej ceny tego materiału, co przesądza sprawę, mimo że aluminium odznacza się takimi korzystnymi cechami, jak lekka waga i większa odporność na korozję.

Siatki stalowe plecione i tak zwane rozciągane (siatki „Rabitz”, Ledóchowskiego itp.) stosuje się jako zbrojenie cienkościennych elementów betonowych, np. podwieszonych sufitów, lekkich ścian działowych itd.

Metale kolorowe stosowane są w budownictwie w ilościach niewielkich i tylko tam, gdzie nie mogą być zastąpione innymi materiałami. A więc przede wszystkim w aparatach instalacyjnych, armaturach i — ewentualnie — elementach dekoracyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>