Nagrzewanie zbrojenia betonu prądem elektrycznym

Inny system sprężania polega na tym, że w czasie wiązania i twardnienia betonu zbrojenie nagrzewane jest prądem elektrycznym, a co za tym idzie — ulega termicznemu wydłużeniu. Po wyłączeniu prądu i ochłodzeniu zbrojenie powraca do swojej pierwotnej długości, co z kolei wywołuje sprężenie otaczającego betonu.

Wprowadzenie betonu sprężonego stanowi istotny krok na drodze do dalszego zmniejszenia zużycia materiałów budowlanych przez pełniejsze wykorzystanie ich cech wytrzymałościowych. W wypadku posługiwania się betonem sprężonym konieczne jest jednak staranniejsze wykonanie pracy i zastosowanie bardziej złożonych narzędzi niż w wypadku używania betonu klasycznego. Trzeba także posiadać stal o odpowiedniej sprężystości. W najbliższych latach należy się liczyć z szerokim rozpowszechnieniem metody betonu sprężonego we wszystkich rodzajach budownictwa.

Wprowadzenie stali o wyższej wytrzymałości przynosi poważne oszczędności materiałowe również wtedy, gdy dotyczy klasycznego betonu zbrojeniowego. W celu zwiększenia przyczepności produkuje się stale zbrojeniowe o specjalnie ukształtowanym przekroju. Na przykład stal Isteg składa się z dwóch prętów skręconych spiralnie, a stal „grzebieniowa” posiada nacięcia, które działają podobnie jak zwielokrotnione haki. Stale tego typu nie wymagają na końcach odgięć hakowych, gdyż i bez tego ich przyczepność odpowiada najbardziej wygórowanym wymaganiom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>