Ogrzewanie i wentylacja

Urządzenia ogrzewcze i wentylacyjne mają na celu utrzymanie w pomieszczeniach mikroklimatu właściwego dla pobytu ludzi i ewentualnie dla przechowywania rzeczy (np. w muzeach). Elementami składającymi się na mikroklimat są: temperatura, należyty skład powietrza (właściwa zawartość tlenu i wilgoci, brak szkodliwych domieszek, zwłaszcza nadmiaru tlenku węgla), niewystępowanie nadmiernych prądów powietrznych (przeciągów) itp.

Systemy ogrzewania dzielą się na ciągłe i periodyczne. Urządzeniami do ogrzewania periodycznego są u nas przede wszystkim piece pokojowe, gdyż otwarte kominki nie stanowią w Polsce źródła ogrzewania, lecz mają co najwyżej- znaczenie dekoracyjne.

Piece pokojowe można podzielić na kaflowe i żeliwne. Czasami łączy się te dwa systemy, wstawiając piec żeliwny w obudowę kaflową. Każdy piec musi mieć podłączenie do kanału dymowego, murowanego lub wykonanego z ognioodpornych prefabrykatów. Kanały dymowe powinny być wyprowadzone ponad dach budynku. Należy zapewnić możność czyszczenia tych kanałów od góry oraz wyjmowania z nich sadzy ed dołu przez otwory czyszczakowe zaopatrzone w szczelne zamknięcie (drzwiczki wyciorowe).

Piece ogrzewane periodycznie powinny posiadać dużą zdolność akumulowania ciepła, dlatego też są one wykonywane z takich materiałów, jak glina ogniotrwała (szamot), cegła itd., i mają masywną budowę. W czasie intensywnego palenia masa pieca nabiera energii kalorycznej, która następnie oddawana jest przez powierzchnię kafli w drodze promieniowania i konwekcji. Im wyższą temperaturę ma ogrzana powierzchnia, tym większy jest udział ciepła oddawanego przez promieniowanie. Zbytnie nasilenie promieniowania wpływa ujemnie na samo poczucie osób przebywających w pomieszczeniu. Ze względu na to zjawisko piece kaflowe korzystniejsze są od pieców w obudowie metalowej. Przez odpowiednie skonstruowanie kanałów powietrznych można doprowadzić do tego, by piece kaflowe i metalowe (tzw. trwałopalne) ogrzewały dwa i więcej pomieszczeń, do których ogrzewane powietrze dostaje się wówczas przez kratki umieszczone w ścianach. Jest to prymitywna forma centralnego ogrzewania powietrznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>