Perspektywy postępu technicznego i organizacyjnego na budowie

Budownictwo — zarówno przemysłowe, jak mieszkaniowe i inne nieprodukcyjne — nie osiągnęło jeszcze u nas szczytowych form rozwoju. Istnieją zatem szerokie możliwości wprowadzenia postępu technicznego i organizacyjnego. Istnieją również odpowiednie bodźce oddziałujące w tym kierunku, związane głównie z dążeniem do skrócenia czasu budowy oraz obniżką kosztów własnych.

Szczególnie szerokie perspektywy ma postęp techniczny w budownictwie uprzemysłowionym, które samo jest już swego rodzaju formą postępu technicznego. Dotychczasowy rozwój tej formy ogranicza się w zasadzie tylko do trzech podstawowych stopni, które określa się biorąc pod uwagę zastosowanie różnego rodzaju elementów produkowanych poza placami budowy:

– 1) stopień — elementy stropów i elementy klatki schodowej,

– 2) stopień — elementy konstrukcyjne I stopnia i wielkobło- kowe elementy ścian,

– 3) stopień — elementy konstrukcyjne I stopnia i wielkopłytowe elementy ścian.

Dalsze etapy będą polegały na wprowadzaniu elementów instalacyjnych wszelkiego rodzaju oraz zwiększaniu stopnia dźwiękochłonności przez odpowiednie tynkowanie wymienionych elementów.

Budownictwo uprzemysłowione ma niewątpliwie jeszcze wiele mankamentów, lecz jest koniecznością gospodarczą i społeczną. Brak wykwalifikowanych murarzy i stosowanie wielkowymiarowych elementów skłania do rozwijania tej formy budownictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>