Problemy związane z wykonawstwem generalnym

Wobec istnienia wyżej przedstawionych obowiązków wykonawcy generalnego i jego powiązań z podwykonawcami, przedsiębiorstwa budowlane, zobowiązane do przyjęcia obowiązków wykonawcy generalnego, odnoszą się do tego nie zawsze z chęcią. Istotną rolę odgrywa tu także kwestia opłacalności oraz specjalizacji produkcji. Sprawy związane z wykonawstwem generalnym urosły od lat do problemu i od lat prowadzi się na ten temat dyskusje na specjalnych sympozjach, jak również w czasopismach fachowych.

Na pierwszy plan wysuwa się tu sprawa specjalizacji produkcji budowlanej. Chodzi mianowicie o to, czy określone asortymenty robót na budowach mają prowadzić przedsiębiorstwa specjalistyczne (np. instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjne, elektrotechniczne, elektromontażowe, fundamentowe, ele- wacyjne itd.), czy też wyodrębnione zespoły specjalistyczne działające w ramach dużego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, pełniącego dotąd funkcje generalnego wykonawcy.

Przedsiębiorstwa budowlane dążą do wykonywania robót specjalistycznych we własnym zakresie, tj. przy udziale własnych wyspecjalizowanych brygad. Zaakceptowanie tego dążenia doprowadziłoby do zwiększenia liczby wielobranżowych przedsiębiorstw budowlanych i zmniejszenia znaczenia wykonawstwa generalnego.

Należy się zastanowić, czy byłoby to właściwe z purrktu widzenia ekonomicznego, biorąc przy tym pod uwagę sytuację w budownictwie ogólnym (mieszkaniowym) oraz przemysłowym.

W budownictwie miejskim masowe tworzenie przedsiębiorstw wielobranżowych nie wydaje się słuszne. Praktyka warszawskiego zagłębia budowlanego wskazuje na to, że przedsiębiorstwa branżowe mają dużo wyższy poziom techniczny oraz osiągają lepszą jakość robót i większą wydajność na jednego zatrudnionego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>