PRODUKCJA BUDOWLANA A PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA CZ. II

Warto się zapoznać z zasadniczymi różnicami między produkcją przemysłową i budowlaną, by zdawać sobie sprawę z trudności organizacyjnych, które trzeba pokonać po to, by produkcję budowlaną w możliwie maksymalnym stopniu zbliżyć do przemysłowej.

– 1. Budownictwo różni się od większości gałęzi przemysłu przede wszystkim tym, że nie produkuje dla nieznanego odbiorcy. Każda budowa i każdy obiekt realizowany jest na konkretne zamówienie inwestora w oparciu o konkretną dokumentację określającą warunki, którym odpowiadać musi budowany obiekt.

– 2. Budownictwo nie jest nastawione na produkcję maksymalnie rentowną. W budownictwie obiektów przemysłowych obowiązuje niewielka stopa zysku, ponieważ znaczne jej podwyższenie pociągałoby za sobą wzrost nakładów inwestycyjnych na realizację danego przedsięwzięcia produkcyjnego, co ekonomicznie biorąc byłoby nieuzasadnione. Również w budownictwie mieszkaniowym stopa zysku jest niska, bowiem państwo socjalistyczne nie może doliczać wysokich marż przy

– 1 Mówiąc o technikach budownictwa mamy na myśli cały pion techniczny od profesorów politechnik i inżynierów do właściwych techników z ukończonym średnim wykształceniem technicznym. zaspokajaniu najbardziej podstawowej potrzeby, jaką jest przysłowiowy dach nad głową.

Dlatego też przedsiębiorstwa budowlane muszą się zadowolić planową stopą zysku w wysokości 3°/o, odgrywającą rolę bodźca ekonomicznego.

– 3. Produkcja przemysłowa prowadzona w ramach określonego zakładu skoncentrowana jest na określonym terenie i ma stałą lokalizację. Natomiast produkcja budowlana prowadzona w ramach określonego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego ma charakter rozproszony. W wypadku przedsiębiorstw ogólnobudowlanych rozproszenie to sięga w zasadzie terenu jednego województwa, a w wypadku przedsiębiorstw specjalistycznych — szeregu województw lub też nawet całego kraju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>