Ciężar objętościowy betonów

Piano- i gazobetony obejmuje się nieraz wspólną nazwą betonów komórkowych. Ciężar objętościowy tych betonów można regulować, przy czym mieści się on w granicach 150— —1500 kg/m3. Najlżejsze rodzaje są bardzo kruche i mogą służyć wyłącznie jako okładziny izolacyjne. Betony o y 750 kg/ /m3 mogą już służyć jednocześnie jako materiał konstrukcyjny (nośny) do niewysokich budynków lub ścian. Korzystniejsze z punktu widzenia mrozoodporności są oczywiście odmiany o porach zamkniętych.

W latach powojennych stosowanie lekkich betonów wszelkiego rodzaju upowszechniło się na całym świecie. Przesądziły o tym ich zalety. Szczególnie korzystne jest istnienie dużej swobody w zakresie regulowania właściwości fizycznych tego rodzaju betonów (wytrzymałość, izolacja termiczna i akustyczna ita.), dzięki czemu można je dostosowywać do spełniania rozmaitych celów. Wprowadzenie lekkich betonów pozwala również na uniezależnienie się od kruszywa naturalnego, które absorbuje dużą część środków transportowych budownictwa. Przemawia to za szerokim rozpowszechnianiem lekkich betonów w Polsce, gdyż — jak wiadomo — złoża naturalnych kruszyw do betonów zlokalizowane są u nas tak, że dzieli je znaczna odległość od zagłębi budowlanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>