ORGANIZACJA BUDOWY

Budowa jest pod względem organizacyjnym pojęciem używanym na oznaczenie miejsca budowania. Dla określenia budowy posługujemy się również terminem plac budowy. Budowa może obejmować jeden lub kilka obiektów budowlanych. Budowa polegająca na wznoszeniu zakładu produkcyjnego lub fabryki, obejmuje zazwyczaj szereg obiektów (hale produkcyjne, kotłownię, trafostację, magazyny, budynek administracyjny itd.). Przy budowach przemysłowych do zadań wykonawcy budowy należy również montaż wyposażenia technicznego poszczególnych obiektów.

Struktura organizacyjna budowy powinna być dostosowana do wielkości wznoszonych obiektów, ich charakteru technicznego oraz warunków realizacji budowy. O ile przedsiębiorstwo jako całość ma strukturę organizacyjną względnie stałą, o tyle struktura organizacyjna budowy powinna być w każdym wypadku dostosowana do konkretnych cech budowy. Z uwagi na stale postępujący proces uprzemysłowienia procesów budowlanych organizacja poszczególnych placów budowy wymaga częstych zmian. W wyniku tego uprzemysłowienia zmniejsza się zakres procesów budowlanych, realizowanych na placu budowy, a zwiększa się zakres prac montażowych. W ramach tego samego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego zachodzi często konieczność stosowania różnych układów (schematów) organizacyjnych, gdy na niektórych placach budowy prowadzi się roboty systemem tradycyjnym (np. w wypadku wznoszenia pojedynczych 4—5-kondygnącyjnych budynków mieszkalnych), a na pozostałych — systemem uprzemysłowionym. Na budowę składa się czasem całe osiedle mieszkaniowe, obejmujące kilkadziesiąt lub kilkaset obiektów wielokondygnacyjnych. W wypadku uprzemysłowionej formy budownictwa zmiana organizacji placu budowy polega na:

— zmniejszeniu liczby robotników na placu budowy (zwłaszcza niewykwalifikowanych),

— ograniczeniu zakresu gospodarki materiałowej i magazynowej ze względu na zmniejszenie asortymentu materiałów potrzebnych na budowie,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>