Postęp techniczny, zaznaczający się w przeważającej liczbie

Technika, organizacja i pEanotuanie w budownictwie gałęzi przemysłu, jak również proces urbanizacji, stymulują budowę obiektów dla okresu użytkowania 20—25 lat. Realizacja tego postulatu wymaga przejścia na przemysłowe formy budownictwa. Wymaga również skrócenia cyklów budowy w skali krajowej. W takich warunkach budowanie obiektów z betonu stoi jednak pod znakiem zapytania.

W związku z tym przy wyborze ekonomicznych form projektu postuluje się uwzględnienie nie tylko kosztów realizacji, lecz także kosztów eksploatacji oraz okresu amortyzacji, łącznie ze zużyciem ekonomicznym (w stosunku do społecznej użyteczności obiektu).

Niektórzy autorzy wyrażają pogląd, że ocena ekonomicz- ności konstrukcji budowlanych powinna obejmować — oprócz kosztów wykonania — również stosunek ciężarów jednostkowych porównywalnych materiałów, ich ceny rynkowe oraz koszty konserwacji. Na przykład aluminium ma tę przewagę nad stalą, że nie wymaga zabezpieczenia przed korozją i ma niższy ciężar jednostki objętościowej, co wpływa na oszczędniejsze wymiarowanie fundamentów i słupów. W efekcie ekonomiczna wartość obu tych materiałów jest równa (przy założeniu, że cena aluminium jest ośmiokrotnie wyższa od ceny stali).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>