Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy polega na zaprojektowaniu i rozmieszczeniu urządzeń pomocniczych (magazynów i składów materiałów oraz prowizorycznych budynków administracyjnych i socjalnych dla załogi przedsiębiorstwa budowlanego prowadzącego roboty na danym placu budowy), a także na uzbrojeniu placu w sieć komunikacyjną, wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną (łącznie z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, jak stacje pomp, stacje transformatorowe, ładownie itp.).

Wymienione urządzenia powinny być rozmieszczone tak, aby w danych warunkach terenowych pozwalały na uzyskanie możliwie wysokiej sprawności w realizacji budowy. Przestrzeń produkcyjna i usługowa na placu budowy powinna odpowiadać liczbie znajdujących się na placu budowy ludzi, maszyn i urządzeń oraz ilości materiałów.

Trzeba jednak podkreślić, że front robót lub front produkcji i usług wyznacza potrzebną optymalną przestrzeń. Dodatkowa przestrzeń i dodatkowe urządzenia nie przedstawiają wartości dla produkcji, ponieważ nadmierne ich wielkości w stosunku do wielkości placu budowy powodują wydłużanie sieci i czasu transportu wewnętrznego, co prowadzi bezpośrednio do wzrostu kosztów produkcji i zmniejszenia wydajności pracy. Dlatego przy długotrwałej budowie wieloobiektowej plac budowy w danej jej fazie powinien być ograniczony tylko do potrzeb bieżących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>