Nadzór ze strony banku finansującego inwestycje

– Bankami finansującymi i nadzorującymi inwestycje są:

– a) Bank Inwestycyjny — odgrywający wiodącą rolę w finansowaniu inwestycji,

– b) Narodowy Bank Polski — finansujący wstępne inwestycje przedsiębiorstw i inwestycje szybko rentujące się,

– c) Bank Rolny — finansujący i nadzorujący inwestycje w rolnictwie oraz leśnictwie i przemyśle drzewnym.

Nadzór ze strony banku ma charakter finansowy i techniczny. Nadzór finansowy polega na przeprowadzaniu kontroli wydatkowania środków inwestycyjnych dla danego obiektu budowlanego zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym inwestora i zgodnie z obowiązującymi przepisami o sposobie finansowania inwestycji i rozliczania się inwestora z wykonawcą.

Nadzór techniczny polega na przeprowadzaniu kontroli wykonywanych prac pod względem technicznym. Wyżej wymieniane rodzaje nadzoru realizowane są przez bank za pośrednictwem inspektorów finansowych (którymi są ekonomiści o odpowiednich kwalifikacjach) oraz inspektorów technicznych (którymi są wysoko wykwalifikowani inżynierowie o bogatym doświadczeniu budowlano-montażowym).

Bank Inwestycyjny przechodzi ostatnio w coraz pełniejszym zakresie do ustalania efektywności inwestycji, a kontrolę realizacji przeprowadza współdziałając z innymi organami nadzoru.

Wszystkie wyżej przedstawione rodzaje nadzoru mają na celu utrzymanie zgodności wykonawstwa z dokumentacją oraz przestrzeganie zasady racjonalnego gospodarowania. Doświadczenie wykazuje, że wspomniane rodzaje nadzoru zdały swój egzamin i spełniają pożyteczną rolę w procesie inwestycyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>