Określony schemat organizacyjny

Organizacja przedsiębiorstwa może być oparta na różnych zasadach, a mianowicie: liniowej, funkcjonalnej, sztabowej, kolegialnej, znajduje to odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej. Przedsiębiorstwa budowlane mają zazwyczaj strukturę organizacyjną typu liniowego, z udziałem czynnika kolegialnego (typ liniowo-sztabowy).

Określony schemat organizacyjny — a tym samym działalność przedsiębiorstwa — może pozwalać na osiąganie należytych efektów jedynie wtedy, gdy uwzględnia się rozgraniczenie funkcji planowania, wykonania i kontroli.

Jeżeli określone przedsiębiorstwo budowlane realizuje dużą inwestycję (np. budowę kombinatu), to do schematu organi- 14 — Ekonomika budownictwa zacyjnego wprowadza się dodatkowo zarząd budowlany. Jest to jakby przedsiębiorstwo w przedsiębiorstwie, nie ma jednak osobowości prawnej i nie sporządza samodzielnego bilansu. Na czele takiego zarządu budowlanego stoi kierownik, a jego zastępcą do spraw technicznych jest główny inżynier. Już samo zróżnicowanie terminologiczne wskazuje na odmienny charakter przedsiębiorstwa i zarządu budowlanego. dobudowa ii 0 ?1 śńńńńsśńń

Zarząd budowlany prowadzi własną rachunkowość i ma samodzielność finansową, co pozwala na kontrolowanie gospodarki zarządu. Czasami występują również inne dodatkowe ogniwa, a mianowicie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>