W budownictwie betonowym..

W budownictwie betonowym przechodzi się w coraz szerszym zakresie do wznoszenia ścian z elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych. Są to elementy o charakterze wielkich bloków lub wielkich płyt. W systemie wielkobloko- wym wysokość bloków sięga od 1/s do pełnej wysokości kondygnacji, a szerokość waha się w granicach 1—1,5 metra. Podnoszenie i ustawianie tych bloków wymaga oczywiście dźwigów o odpowiedniej nośności. W budownictwie wielkopłytowym natomiast wysokość elementów równa się na ogół wysokości kondygnacji. W budownictwie wielkopłytowym stosuje się często układ wielowarstwowy, co pozwala na obniżenie ciężaru elementów.

więcej

Technika a ekonomika

Interesujących się tym problemem odsyłamy do literatury i podręczników specjalistycznych, w szczególności do monograficznych opracowań Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa. wych form procesu produkcyjnego i dostosowania do siebie czynników produkcji w nowym układzie. Wskutek braków organizacyjnych maszyny budowlane mają u nas wciąż jeszcze charakter pomocniczy, a nie zasadniczy, wiodący. Występuje zatem rzemieślnicza forma budownictwa wsparta maszynami. Tymczasem uzyskanie efektywności nowej techniki wymaga przejścia na możliwie pełną formę przemysłową. Dlatego też proces uprzemysławiania budownictwa powinien być przyspieszony. Jak długo bowiem sprzęt — zwłaszcza ciężki — będzie pełnił na budowie rolę pomocniczą, tak długo nie będzie warunków pozwalających na pełne wykorzystanie mocy i zdolności produkcyjnej. Nieodzowne jest zatem stworzenie odpowiednio dużych placów budowy i szerokich frontów robót.

więcej

Sprawa obciążeń użytkowych niezgodnych z przeznaczeniem budowli

Zagadnienia technologii użytkowania budowli nie są objęte niniejszym wykładem i stanowią odrębną, obszerną dziedzinę. Poruszona jednak tutaj sprawa obciążeń użytkowych niezgodnych z przeznaczeniem budowli i podstawami obliczeniowymi ich konstrukcji’ nasuwa refleksję, że wyższy stopień świadomości i odpowiedzialności technicznej użytkowników budynków pozwoliłby na poważne zmniejszenie marginesów bezpieczeństwa zawartych w normach obciążeń użytkowych. czeń statycznych. Przepisy te i normy ulegają okresowej rewizji w świetle zebranych doświadczeń.

więcej

Podwykonawstwo

Podwykonawstwo polega na tym, że generalny wykonawca część robót przyjętych od inwestora zleca wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom, które stają się tym samym podwykonawcami w stosunku do generalnego wykonawcy. Istota podwykonawstwa polega na tym, że:

więcej

Metale – dalszy opis

Wadą stosowania stali w budownictwie jest jej wrażliwość na wysokie temperatury powstające w czasie pożaru. Istotnym mankamentem jest także występowanie korozji stali. Zjawisku temu zapobiega się przez nanoszenie na elementy stalowe powłok rdzochronnych, które co pewien czas muszą być odnawiane. Istnieją co prawda stale nierdzewne lub o malej wraź- liwości na korozję. Uzyskuje się je przez wprowadzanie do stali dodatków innych metali (np. niklu) i poddawanie jej specjalnym procesom produkcyjnym. Jednak cena takich rodzajów stali jest dotychczas zbyt wysoka, aby mogły one znaleźć zastosowanie w budownictwie jako stal konstrukcyjna.

więcej

KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH CZ. II

Przedstawimy obecnie przykład świadczący o tym, jak drogą usprawnień organizacyjnych można poprawić efektywność uprzemysłowionej — w konkretnym wypadku -wielkopłytowej — formy budownictwa. Na jednym z placów budowy osiedla mieszkaniowego wprowadzono transport kolejowy (wąskotorowy) zamiast samochodowego. Zmiana systemu transportu w tym jednym konkretnym wypadku daje rocznie 1200—1500 tys. zł obniżki kosztów, co pozwala na wyeliminowanie defi M. Olewiński — Węzłowe problemy organizacji budownictwa. Materiały na VIII doroczną konferencję poświęconą zagadnieniu ekonomiki przedsiębiorstw, Katowice 1965, s. 81—82.

więcej

Docieplenia granulatem wielkopolskie – Czy to się opłaca?

Czy docieplenia granulatem w wielkopolskim się opłacają?

Jeśli szukamy najlepszej możliwej alternatywy dla naszego docieplenia mieszkania, doskonałą ofertę możemy otrzymać od firmy docieplenia granulatem wielkopolskie. Dzięki temu również będziemy wiedzieć ile finalnie będzie nas to kosztować. Dzięki takim usługom jak między innymi

docieplenia granulatem wielkopolskie

, możemy być pewni, że uda nam się zaoszczędzić bardzo dużą ilość pieniędzy na ogrzewaniu, a finalnie dzięki temu również będziemy mieć możliwość odłożenia ich na zupełnie inne cele. Profesjonalni pracownicy firmy docieplenia granulatem wielkopolskie, bardzo chętnie również przyjadą do nas w celu ustalenia pełnej oferty, dzięki czemu nie będziemy przepłacać, a biorąc pod uwagę ich...

więcej

Ocieplanie pianką Łódzkie – Czego się spodziewać?

Czy wiemy czego spodziewać się po ocieplaniu pianką w Łódzkim?

Każdym dom potrzebuje porządnego ogrzewania, tak samo jak potrzebuje bardzo dobrego ocieplenia, ponieważ tylko i wyłącznie w ten sposób będziemy w stanie osiągnąć odpowiednie wyniki, a bez dwóch zdań firma ocieplanie pianką Łódzkie, jest w stanie nam w tym pomóc bez większego problemu, więc nie musimy się wcale martwić, że coś może nie pójść zgodnie z naszym planem. Dzięki temu, że firma

ocieplanie pianką Łódzkie

również bez problemu zajmie się wszystkimi najważniejszymi kwestiami, my nie musimy martwić się o szukanie informacji jak dbać i czego unikać. Profesjonalny pracownik z firmy ocieplanie pianką Łódzkie, poinformuje nas podczas wykonywania swojej pracy o tym jak powinni...

więcej

Docieplenia domów jednorodzinnych Warszawa – Cenniki

Docieplenia domów jednorodzinnych w Warszawie – Jak wyglądają cenniki

Z pewnością jesteśmy ciekawi jak wygląda cennik firmy docieplenia domów jednorodzinnych Warszawa, ponieważ jeśli nawet wejdziemy na stronę internetową firmy, niestety tam takiej informacji nie znajdziemy, ponieważ

docieplenia domów jednorodzinnych Warszawa

to bardzo indywidualna oferta, która przygotowywana jest na indywidualne potrzeby każdego. Pracownik firmy docieplenia domów jednorodzinnych Warszawa, zwyczajnie przyjeżdża wtedy do nas do domu, określamy z nim dokładnie nasze potrzeby i to jaki efekt finalny nas w ogóle interesuje, on pobiera wszystkie wymiary, ustala jakie materiały będą potrzebne, licząc oczywiście również ich ilość, przekazuje nam cennik i ustala ewentualny początek oraz koni...

więcej

Systemy wentylacyjne i ich różne warianty

Jako przedsiębiorca budowlany muszę śledzić trendy pojawiające się w danym momencie na rynku by nie zostać w tyle względem konkurencji. Przegapienie jakiejś nowinki czasami jest równoznaczne nawet z likwidacją firmy, która nie jest w stanie się później utrzymać i na siebie zarobić więc nie ma mowy tutaj o żartach. Zauważyłem, że coraz częściej pojawiają się klienci, których interesują systemy wentylacyjne. Wcześniej wydawało mi się, że tego typu sprzęt jest domeną tylko i wyłącznie firm, które dysponują

więcej